THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM BÁN HÀNG SALETRAINING

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho BÁN HÀNG SALETRAINING

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ BÁN HÀNG SALETRAINING , Trung tâm ngoại ngữ BÁN HÀNG SALETRAINING ,Trung tâm đào tạo BÁN HÀNG SALETRAINING Sổ liên lạc online BÁN HÀNG SALETRAINING , Ứng dụng đón con BÁN HÀNG SALETRAINING