GZip QUẢN LÝ KHÓA HỌC & LỊCH KHẢI GIẢNG TRUNG TÂM BÁN HÀNG SALETRAINING

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ KHÓA HỌC với phần mềm Gzip dành cho BÁN HÀNG SALETRAINING

ứng dụng quản lý Chương trình, lớp học

 • Quản lý và thiết lập Lớp học
 • Quản lý ghi chú đánh giá học tập.
 • Thống kê khóa học, lớp học
 • Thống kê thông tin liên quan đến Khóa học như Thời lượng học tập, giảng dạy
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

Cấu hình mã QR để đăng ký Online

 • Cài đặt giới hạn số lượng đăng ký Online
 • Học viên Quét Mã QR để đăng ký vào lơp học
 • Tự động hủy khóa học khi hêt thời gian giữ chỗ
 • Dễ dàng tạo mã QR để gửi cho học viên
 • Quản lý thời khóa biểu
 • Thời khóa biểu cho các Lớp đang diễn ra và các Lớp chuẩn bị khai giảng
 • Lớp học, Thời khóa biểu có thể được cập nhật thay đổi một cách linh hoạt.
 • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Tìm hiểu Gzip

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRUNG TÂM BÁN HÀNG SALETRAINING

Thank You!

Trung tâm anh ngữ BÁN HÀNG SALETRAINING , Lịch khai giảng BÁN HÀNG SALETRAINING ,Học Phí Trung tâm BÁN HÀNG SALETRAINING Sổ liên lạc online BÁN HÀNG SALETRAINING