GZip QUẢN LÝ HỌC PHÍ & KẾ TOÁN TRUNG TÂM BÁN HÀNG SALETRAINING

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ HỌC PHÍ với phần mềm Gzip dành cho BÁN HÀNG SALETRAINING

Tìm hiểu Gzip

Phần mềm quản lý Học Phí

  • Quản lý định giá Học Phí khóa học
  • Kết hợp giảm giá các chương trình khuyến mãi
  • Thống kê các doanh thu các chương trình giảm giá
  • Thống kê doanh số, doanh thu nhân viên

QUẢN LÝ Kế Toán

  • Quản lý doanh thu học phí, công nợ
  • Thống kê doanh thu nhiều chi nhánh, cơ sở
  • Đồng bộ hệ thống ghi nhận chuyển khoản từ ngân hàng

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Tìm hiểu Gzip

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRUNG TÂM BÁN HÀNG SALETRAINING

Danh sách Đào tạo BÁN HÀNG SALETRAINING , Trung tâm anh ngữ BÁN HÀNG SALETRAINING , Lịch khai giảng BÁN HÀNG SALETRAINING ,Học Phí Trung tâm BÁN HÀNG SALETRAINING Sổ liên lạc online BÁN HÀNG SALETRAINING